Troned Training Factory is het trainingscentrum voor professionele hulpdiensten.  

Kracht De kracht van Troned is de combinatie van denken, doen en beleven, van kennis en praktijk.

De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en groepen met een verhoogd risico veiligheidsbewuster worden gemaakt.

Realistisch Door realistische scenario’s aan den lijve te ervaren, leren onze bezoekers gevaren te herkennen.

Het Safety Field Lab is de innovatieve motor van Twente.

Safety Field Lab Hier wordt kennis gegenereerd die leidt tot nieuwe producten, slimme toepassingen en programma’s voor branche, burger en bedrijfsleven.

Regio Twente